Belangrijkste beslissing


Mijn vrouw Nelinda en ikzelf zijn gospelzangers en onze missie is op een muzikale wijze jou in aanraking te brengen met de liefde van God. Hieronder vind je een korte studie, waarin het evangelie van Jezus Christus wordt uitgelegd. Neem deze boodschap serieus, want het gaat om de belangrijkste beslissing in jouw leven!

God heeft de mensen lief! Hij wil graag dat je vrede ervaart en in alle opzichten blij en gelukkig leeft. Dat is: leven in vrede met God en met elkaar.

Uit de bijbel: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft om de wereld van de ondergang te redden. Iedereen die zich aan Hem toevertrouwt krijgt eeuwig leven.
(Johannes 3:16)

God schiep de mens zo, dat Hij met hen in contact kon komen. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven. God maakte van de mens echter geen robot die Hem automatisch zou liefhebben en gehoorzamen. Hij gaf hen de ruimte en de vrijheid om eigen keuzes te maken. De mens koos echter zijn eigen weg. En alle mensen zijn hen daar helaas in gevolgd. Op die manier is het echte leven verloren gegaan en is er een onoverbrugbare afstand gekomen tussen God en mens.

De Bijbel zegt daarover: Omdat alle mensen gezondigd hebben, komen ze niet toe aan het heerlijke dat God voor hen heeft. Romeinen. 3:23

Alle eeuwen door heeft de mens op talloze manieren geprobeerd de ontstane kloof te overbruggen door goede werken, godsdienst, hoog moraal, filosofie. Dit zonder succes.

De oplossing van God is Jezus Christus

Jezus Christus is de enige die de ontstane kloof tussen God en de mens kan overbruggen. Daartoe kwam Hij op de aarde, stierf Hij tenslotte een wrede dood aan het kruis, maar droeg op die manier de straf voor onze zonden. Hij overbrugde daarmee de kloof tussen God en ons.

In de Bijbel staat het zo:
God heeft Zijn grote liefde getoond, door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldig waren. Romeinen 5:8

En een stukje eerder:
“Ik ben de Weg”, antwoordde Jezus, “en de Waarheid en het Leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.” Johannes 14:6

Het antwoord van de mens – neem Christus aan. Je gaat de brug over en wordt lid van Gods gezin wanneer je Christus persoonlijk aanneemt.

In de Bijbel staat :”Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij de macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.” Johannes 1:12

Wat betekent dat: aanvaarden van Christus?

1.  Erken dat je Jezus nodig hebt.
2.  Wees bereid om je oude manier van leven de rug toe te keren.
3. Geloof dat Jezus Christus ook van jou houdt en voor jou wilde sterven aan dat kruis.
4. Vraag Jezus Christus om in jouw leven te komen en vanaf vandaag jouw leven te leiden en te regeren.

Wat je bijvoorbeeld zou kunnen bidden is dit:

God, ik heb gezien dat ik een zondaar ben en Uw vergeving nodig heb.
Ik ben gaan inzien dat Jezus Christus ook voor mij gestorven is.
Ik ben bereid om mijn oude manier van leven de rug toe te keren.
Ik bid dat Jezus Christus nu in mijn hart, in mijn leven wil komen, zodat ik U als mijn Vader kan ontmoeten en beter kan leren kennen.
Ik ben bereid met Uw hulp, Hem als de Heer van mijn leven te volgen en te gehoorzamen. Amen.

Vergeet vooral niet: De zekerheid van dit nieuwe leven ligt niet in jou, niet in een ervaring, maar is gebaseerd op wat God zegt in de Bijbel.

Gods zekerheid: Zijn woord

Luister maar: Wie de Zoon van God (Jezus) heeft, heeft het leven; maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 1 Johannes 5:12

Ik heb dit geschreven (zegt Johannes) aan jullie die in de Zoon van God geloven, om je de zekerheid te geven dat je eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13

Dit is het begin van een nieuw en gelukkig leven met Christus. Maar er zijn een paar dingen belangrijk om je relatie met Hem te verdiepen:

1. Lees de Bijbel. Daardoor leer je Jezus Christus beter kennen, ook al zal niet alles meteen duidelijk zijn. Lees de Bijbel alleen, maar ook samen met anderen. De Bijbel, dat is Gods gesproken woord op schrift.

2. Je mag met God praten. Bidden noemen we dat. Praten met God, gewoon met je eigen woorden.

3. Misschien kun je anderen vertellen over de verandering die er in jouw leven heeft plaatsgevonden.

4. Zoek een kerk waar Jezus Christus wordt verkondigd en leer, samen met anderen, Hem te eren, te aanbidden en te volgen.

Mail ons gerust via info@geraldtroost.nl We luisteren graag naar jouw verhaal en kunnen misschien antwoorden vinden op de vragen die je hebt.

Groetjes,

Gerald & Nelinda Troost

Enkele feiten

De Bijbel is het meest verkochte boek

Johannes 3 vers 16 spreekt over Gods liefde voor jou

Dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood wil in jou leven!

In Azie, Afrika en Zuid Amerika komen dagelijks duizenden mensen tot geloof

Na bijna 2000 jaar keren de Joden weer terug naar hun land

Troost

On tour


07 september 2020 - Israel

Israëlreis – Reis van Belofte

26 september 2020 - Downtown, Veenendaal

MASTERCLASS LIEDSCHRIJVEN

03 oktober 2020 - Veenendaal, de Basiliek

JUBILEUM CONCERT GRIJS GEDRAAID

Laatste

Nieuws